ï»? ž®è¯´æŽ’è¡Œæ¦?十七月小è¯?/title> <link rel="stylesheet" href="/css/top.css" /> <script type="text/javascript" src="/js/common.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div id="wrapper"> <script>login();</script> <div class="header"> <div class="header_logo"> <a href="http://www.qncuum.live">十七月小说网</a> </div> <script>loadpanel();</script> </div> <div class="nav"> <ul> <li><a href="/">首页</a></li> <li><a href="/modules/article/bookcase.php">我的书架</a></li> <li><a href="/yue_1/"> 玄å‰ò奇å‰ò </a></li> <li><a href="/yue_2/"> 武侠仙侠 </a></li> <li><a href="/yue_3/"> 都市­a€æƒ? </a></li> <li><a href="/yue_4/"> 历史军事 </a></li> <li><a href="/yue_5/"> ¿U‘å‰ò灵异 </a></li> <li><a href="/yue_6/"> ¾|‘游ž®è¯´ </a></li> <li><a href="/yue_7/"> 女生频道 </a></li> <li><a href="/yueph.html">排行榜单</a></li> <li><a href="/BookList.html">完本ž®è¯´</a></li> <li><a href="/yuelh.html">龙虎æ¦?/a></li> </ul> </div> <div id="main"> <div class="index_toplist mright mbottom"> <div class="toptab" id="top_all_1"> <span>玄å‰ò奇å‰ò排行</span> <span class="tabRight"><span onmouseover="setMyTab('o1g',1,3,'cur','')" class="cur" id="o1g1">å‘?/span> <span onmouseover="setMyTab('o1g',2,3,'cur','')" id="o1g2" class="">æœ?/span> <span onmouseover="setMyTab('o1g',3,3,'cur','')" id="o1g3" class=""> æ€?/span> </span> </div> <div id="tabData_1"> <div class="topbooks" id="con_o1g_1" style="display: block;"> <ul> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">1</span><a href="/yue7208/" title="战神狂飙" target="_blank">战神狂飙</a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">2</span><a href="/yue5381/" title="全职法师" target="_blank">全职法师</a></li> <li><span class="hits">07-29</span><span class="num">3</span><a href="/yue6132/" title="灉|­¦å¸å°Š" target="_blank">灉|­¦å¸å°Š</a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">4</span><a href="/yue13949/" title="武破九荒" target="_blank">武破九荒</a></li> <li><span class="hits">11-16</span><span class="num">5</span><a href="/yue9205/" title="¼œžé“丹尊" target="_blank">¼œžé“丹尊</a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">6</span><a href="/yue13277/" title="妖龙古帝" target="_blank">妖龙古帝</a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">7</span><a href="/yue6199/" title="万古大帝" target="_blank">万古大帝</a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">8</span><a href="/yue7009/" title="万古¼œžå¸" target="_blank">万古¼œžå¸</a></li> <li><span class="hits">12-26</span><span class="num">9</span><a href="/yue102786/" title="天降¼œžå¦»" target="_blank">天降¼œžå¦»</a></li> <li><span class="hits">11-02</span><span class="num">10</span><a href="/yue8813/" title="¾lä»£¼œžä¸»" target="_blank">¾lä»£¼œžä¸»</a></li> <li><span class="hits">09-08</span><span class="num">11</span><a href="/yue85456/" title="修罗天帝诀" target="_blank">修罗天帝诀</a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">12</span><a href="/yue5252/" title="最强升¾U§ç³»¾l? target="_blank">最强升¾U§ç³»¾l?/a></li> <li><span class="hits">10-03</span><span class="num">13</span><a href="/yue79/" title="盘龙" target="_blank">盘龙</a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">14</span><a href="/yue21883/" title="万道龙皇" target="_blank">万道龙皇</a></li> <li><span class="hits">04-29</span><span class="num">15</span><a href="/yue64/" title="异世邪君" target="_blank">异世邪君</a></li> </ul> </div> <div class="topbooks" id="con_o1g_2" style="display: none;"> <ul> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">1</span><a href="/yue7208/" title="战神狂飙" target="_blank">战神狂飙</a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">2</span><a href="/yue5381/" title="全职法师" target="_blank">全职法师</a></li> <li><span class="hits">07-29</span><span class="num">3</span><a href="/yue6132/" title="灉|­¦å¸å°Š" target="_blank">灉|­¦å¸å°Š</a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">4</span><a href="/yue13949/" title="武破九荒" target="_blank">武破九荒</a></li> <li><span class="hits">11-16</span><span class="num">5</span><a href="/yue9205/" title="¼œžé“丹尊" target="_blank">¼œžé“丹尊</a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">6</span><a href="/yue13277/" title="妖龙古帝" target="_blank">妖龙古帝</a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">7</span><a href="/yue6199/" title="万古大帝" target="_blank">万古大帝</a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">8</span><a href="/yue7009/" title="万古¼œžå¸" target="_blank">万古¼œžå¸</a></li> <li><span class="hits">12-26</span><span class="num">9</span><a href="/yue102786/" title="天降¼œžå¦»" target="_blank">天降¼œžå¦»</a></li> <li><span class="hits">11-02</span><span class="num">10</span><a href="/yue8813/" title="¾lä»£¼œžä¸»" target="_blank">¾lä»£¼œžä¸»</a></li> <li><span class="hits">09-08</span><span class="num">11</span><a href="/yue85456/" title="修罗天帝诀" target="_blank">修罗天帝诀</a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">12</span><a href="/yue5252/" title="最强升¾U§ç³»¾l? target="_blank">最强升¾U§ç³»¾l?/a></li> <li><span class="hits">10-03</span><span class="num">13</span><a href="/yue79/" title="盘龙" target="_blank">盘龙</a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">14</span><a href="/yue21883/" title="万道龙皇" target="_blank">万道龙皇</a></li> <li><span class="hits">04-29</span><span class="num">15</span><a href="/yue64/" title="异世邪君" target="_blank">异世邪君</a></li> </ul> </div> <div class="topbooks" id="con_o1g_3" style="display: none;"> <ul> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">1</span><a href="/yue5381/" title="全职法师" target="_blank">全职法师</a></li> <li><span class="hits">10-27</span><span class="num">2</span><a href="/yue67/" title="裁决" target="_blank">裁决</a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">3</span><a href="/yue60/" title="武炼巅峰" target="_blank">武炼巅峰</a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">4</span><a href="/yue7208/" title="战神狂飙" target="_blank">战神狂飙</a></li> <li><span class="hits">11-18</span><span class="num">5</span><a href="/yue105/" title="无敌唤灵" target="_blank">无敌唤灵</a></li> <li><span class="hits">04-28</span><span class="num">6</span><a href="/yue6966/" title="腚w»‘邪王åQšä¿çš®çŽ‹å¦ƒå¤ªéš‘Ö® " target="_blank">腚w»‘邪王åQšä¿çš®çŽ‹å¦ƒå¤ªéš‘Ö® </a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">7</span><a href="/yue13949/" title="武破九荒" target="_blank">武破九荒</a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">8</span><a href="/yue7009/" title="万古¼œžå¸" target="_blank">万古¼œžå¸</a></li> <li><span class="hits">11-16</span><span class="num">9</span><a href="/yue9205/" title="¼œžé“丹尊" target="_blank">¼œžé“丹尊</a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">10</span><a href="/yue13277/" title="妖龙古帝" target="_blank">妖龙古帝</a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">11</span><a href="/yue6199/" title="万古大帝" target="_blank">万古大帝</a></li> <li><span class="hits">12-19</span><span class="num">12</span><a href="/yue100461/" title="天魔½W¦å¸ˆ" target="_blank">天魔½W¦å¸ˆ</a></li> <li><span class="hits">07-29</span><span class="num">13</span><a href="/yue6132/" title="灉|­¦å¸å°Š" target="_blank">灉|­¦å¸å°Š</a></li> <li><span class="hits">01-21</span><span class="num">14</span><a href="/yue4298/" title="屠神之èµ\" target="_blank">屠神之èµ\</a></li> <li><span class="hits">12-16</span><span class="num">15</span><a href="/yue239/" title="狂神" target="_blank">狂神</a></li> </ul> </div> </div> <div class="clearfix"> </div> </div> <div class="index_toplist mright mbottom"> <div class="toptab" id="top_all_2"> <span>武侠仙侠排行</span> <span class="tabRight"><span onmouseover="setMyTab('o2g',1,3,'cur','')" class="cur" id="o2g1">å‘?/span> <span onmouseover="setMyTab('o2g',2,3,'cur','')" id="o2g2" class="">æœ?/span> <span onmouseover="setMyTab('o2g',3,3,'cur','')" id="o2g3" class=""> æ€?/span> </span> </div> <div id="tabData_2"> <div class="topbooks" id="con_o2g_1" style="display: block;"> <ul> <li><span class="hits">03-09</span><span class="num">1</span><a href="/yue28/" title="遮天" target="_blank">遮天</a></li> <li><span class="hits">10-27</span><span class="num">2</span><a href="/yue3948/" title="最强反套èµ\¾pȝ»Ÿ" target="_blank">最强反套èµ\¾pȝ»Ÿ</a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">3</span><a href="/yue3625/" title="九天¼œžé¾™è¯€" target="_blank">九天¼œžé¾™è¯€</a></li> <li><span class="hits">10-03</span><span class="num">4</span><a href="/yue219/" title="星辰å? target="_blank">星辰å?/a></li> <li><span class="hits">05-08</span><span class="num">5</span><a href="/yue191/" title="癄¡‚¼æˆä»™" target="_blank">癄¡‚¼æˆä»™</a></li> <li><span class="hits">10-27</span><span class="num">6</span><a href="/yue10703/" title="最å¼ø™£…逼打脸系¾l? target="_blank">最å¼ø™£…逼打脸系¾l?/a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">7</span><a href="/yue61576/" title="聊斋假太å­? target="_blank">聊斋假太å­?/a></li> <li><span class="hits">04-17</span><span class="num">8</span><a href="/yue56/" title="凡äh修仙ä¼? target="_blank">凡äh修仙ä¼?/a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">9</span><a href="/yue21422/" title="都市最å¼ÞZ¿®çœŸå­¦ç”? target="_blank">都市最å¼ÞZ¿®çœŸå­¦ç”?/a></li> <li><span class="hits">09-11</span><span class="num">10</span><a href="/yue10530/" title="独步天下" target="_blank">独步天下</a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">11</span><a href="/yue24623/" title="重生之都市仙ž®? target="_blank">重生之都市仙ž®?/a></li> <li><span class="hits">08-01</span><span class="num">12</span><a href="/yue51/" title="一忉|°¸æ? target="_blank">一忉|°¸æ?/a></li> <li><span class="hits">03-05</span><span class="num">13</span><a href="/yue9860/" title="造化之门" target="_blank">造化之门</a></li> <li><span class="hits">07-09</span><span class="num">14</span><a href="/yue17488/" title="逆天仙尊" target="_blank">逆天仙尊</a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">15</span><a href="/yue68737/" title="一剑斩破九重天" target="_blank">一剑斩破九重天</a></li> </ul> </div> <div class="topbooks" id="con_o2g_2" style="display: none;"> <ul> <li><span class="hits">03-09</span><span class="num">1</span><a href="/yue28/" title="遮天" target="_blank">遮天</a></li> <li><span class="hits">10-27</span><span class="num">2</span><a href="/yue3948/" title="最强反套èµ\¾pȝ»Ÿ" target="_blank">最强反套èµ\¾pȝ»Ÿ</a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">3</span><a href="/yue3625/" title="九天¼œžé¾™è¯€" target="_blank">九天¼œžé¾™è¯€</a></li> <li><span class="hits">10-03</span><span class="num">4</span><a href="/yue219/" title="星辰å? target="_blank">星辰å?/a></li> <li><span class="hits">05-08</span><span class="num">5</span><a href="/yue191/" title="癄¡‚¼æˆä»™" target="_blank">癄¡‚¼æˆä»™</a></li> <li><span class="hits">10-27</span><span class="num">6</span><a href="/yue10703/" title="最å¼ø™£…逼打脸系¾l? target="_blank">最å¼ø™£…逼打脸系¾l?/a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">7</span><a href="/yue61576/" title="聊斋假太å­? target="_blank">聊斋假太å­?/a></li> <li><span class="hits">04-17</span><span class="num">8</span><a href="/yue56/" title="凡äh修仙ä¼? target="_blank">凡äh修仙ä¼?/a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">9</span><a href="/yue21422/" title="都市最å¼ÞZ¿®çœŸå­¦ç”? target="_blank">都市最å¼ÞZ¿®çœŸå­¦ç”?/a></li> <li><span class="hits">10-03</span><span class="num">10</span><a href="/yue11/" title="莽荒¾U? target="_blank">莽荒¾U?/a></li> <li><span class="hits">09-11</span><span class="num">11</span><a href="/yue10530/" title="独步天下" target="_blank">独步天下</a></li> <li><span class="hits">07-09</span><span class="num">12</span><a href="/yue17488/" title="逆天仙尊" target="_blank">逆天仙尊</a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">13</span><a href="/yue24623/" title="重生之都市仙ž®? target="_blank">重生之都市仙ž®?/a></li> <li><span class="hits">08-01</span><span class="num">14</span><a href="/yue51/" title="一忉|°¸æ? target="_blank">一忉|°¸æ?/a></li> <li><span class="hits">09-25</span><span class="num">15</span><a href="/yue122936/" title="从九叔大弟子开å§? target="_blank">从九叔大弟子开å§?/a></li> </ul> </div> <div class="topbooks" id="con_o2g_3" style="display: none;"> <ul> <li><span class="hits">03-09</span><span class="num">1</span><a href="/yue28/" title="遮天" target="_blank">遮天</a></li> <li><span class="hits">03-05</span><span class="num">2</span><a href="/yue15/" title="求魔" target="_blank">求魔</a></li> <li><span class="hits">10-27</span><span class="num">3</span><a href="/yue3948/" title="最强反套èµ\¾pȝ»Ÿ" target="_blank">最强反套èµ\¾pȝ»Ÿ</a></li> <li><span class="hits">11-26</span><span class="num">4</span><a href="/yue2915/" title="仙府¿Uç”°" target="_blank">仙府¿Uç”°</a></li> <li><span class="hits">05-08</span><span class="num">5</span><a href="/yue191/" title="癄¡‚¼æˆä»™" target="_blank">癄¡‚¼æˆä»™</a></li> <li><span class="hits">04-29</span><span class="num">6</span><a href="/yue6963/" title="极品æ·äh؜修仙" target="_blank">极品æ·äh؜修仙</a></li> <li><span class="hits">10-03</span><span class="num">7</span><a href="/yue219/" title="星辰å? target="_blank">星辰å?/a></li> <li><span class="hits">12-25</span><span class="num">8</span><a href="/yue705/" title="张三丰弟子现代生‹zÕd½•" target="_blank">张三丰弟子现代生‹zÕd½•</a></li> <li><span class="hits">10-03</span><span class="num">9</span><a href="/yue11/" title="莽荒¾U? target="_blank">莽荒¾U?/a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">10</span><a href="/yue3625/" title="九天¼œžé¾™è¯€" target="_blank">九天¼œžé¾™è¯€</a></li> <li><span class="hits">08-01</span><span class="num">11</span><a href="/yue51/" title="一忉|°¸æ? target="_blank">一忉|°¸æ?/a></li> <li><span class="hits">04-17</span><span class="num">12</span><a href="/yue56/" title="凡äh修仙ä¼? target="_blank">凡äh修仙ä¼?/a></li> <li><span class="hits">10-03</span><span class="num">13</span><a href="/yue30762/" title="都市之万界至ž®? target="_blank">都市之万界至ž®?/a></li> <li><span class="hits">09-14</span><span class="num">14</span><a href="/yue226/" title="九鼎è®? target="_blank">九鼎è®?/a></li> <li><span class="hits">09-06</span><span class="num">15</span><a href="/yue533/" title="君äÍ" target="_blank">君äÍ</a></li> </ul> </div> </div> <div class="clearfix"> </div> </div> <div class="index_toplist mright mbottom"> <div class="toptab" id="top_all_3"> <span>都市­a€æƒ…排è¡?/span> <span class="tabRight"><span onmouseover="setMyTab('o3g',1,3,'cur','')" class="cur" id="o3g1">å‘?/span> <span onmouseover="setMyTab('o3g',2,3,'cur','')" id="o3g2" class="">æœ?/span> <span onmouseover="setMyTab('o3g',3,3,'cur','')" id="o3g3" class=""> æ€?/span> </span> </div> <div id="tabData_3"> <div class="topbooks" id="con_o3g_1" style="display: block;"> <ul> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">1</span><a href="/yue130870/" title="都市­‘…çñ”天帝" target="_blank">都市­‘…çñ”天帝</a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">2</span><a href="/yue24065/" title="捡漏" target="_blank">捡漏</a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">3</span><a href="/yue92760/" title="都市极品åŒÈ¥ž" target="_blank">都市极品åŒÈ¥ž</a></li> <li><span class="hits">12-02</span><span class="num">4</span><a href="/yue94696/" title="¾ŸŽç»å…½å¯°" target="_blank">¾ŸŽç»å…½å¯°</a></li> <li><span class="hits">12-05</span><span class="num">5</span><a href="/yue184/" title="校花的脓íw«é«˜æ‰? target="_blank">校花的脓íw«é«˜æ‰?/a></li> <li><span class="hits">12-06</span><span class="num">6</span><a href="/yue24882/" title="åŒÀL­¦å…늎‹" target="_blank">åŒÀL­¦å…늎‹</a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">7</span><a href="/yue93841/" title="手术直播é—? target="_blank">手术直播é—?/a></li> <li><span class="hits">12-06</span><span class="num">8</span><a href="/yue130064/" title="都市之无上天éª? target="_blank">都市之无上天éª?/a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">9</span><a href="/yue14026/" title="¾ŸŽå¥³æ€»è£çš„最强高æ‰? target="_blank">¾ŸŽå¥³æ€»è£çš„最强高æ‰?/a></li> <li><span class="hits">01-24</span><span class="num">10</span><a href="/yue42879/" title="我和26岁美å¥Ïx‘é•? target="_blank">我和26岁美å¥Ïx‘é•?/a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">11</span><a href="/yue25711/" title="我的极品¾ŸŽå¥³æ€»è£" target="_blank">我的极品¾ŸŽå¥³æ€»è£</a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">12</span><a href="/yue6067/" title="­‘…强å…늎‹åœ¨éƒ½å¸? target="_blank">­‘…强å…늎‹åœ¨éƒ½å¸?/a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">13</span><a href="/yue17439/" title="都市é¬ÆD°·åŒÖM»™" target="_blank">都市é¬ÆD°·åŒÖM»™</a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">14</span><a href="/yue5511/" title="ç‹ég¸Žå…„弟" target="_blank">ç‹ég¸Žå…„弟</a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">15</span><a href="/yue517/" title="最强医åœ? target="_blank">最强医åœ?/a></li> </ul> </div> <div class="topbooks" id="con_o3g_2" style="display: none;"> <ul> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">1</span><a href="/yue130870/" title="都市­‘…çñ”天帝" target="_blank">都市­‘…çñ”天帝</a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">2</span><a href="/yue24065/" title="捡漏" target="_blank">捡漏</a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">3</span><a href="/yue92760/" title="都市极品åŒÈ¥ž" target="_blank">都市极品åŒÈ¥ž</a></li> <li><span class="hits">12-02</span><span class="num">4</span><a href="/yue94696/" title="¾ŸŽç»å…½å¯°" target="_blank">¾ŸŽç»å…½å¯°</a></li> <li><span class="hits">12-05</span><span class="num">5</span><a href="/yue184/" title="校花的脓íw«é«˜æ‰? target="_blank">校花的脓íw«é«˜æ‰?/a></li> <li><span class="hits">12-06</span><span class="num">6</span><a href="/yue24882/" title="åŒÀL­¦å…늎‹" target="_blank">åŒÀL­¦å…늎‹</a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">7</span><a href="/yue93841/" title="手术直播é—? target="_blank">手术直播é—?/a></li> <li><span class="hits">12-06</span><span class="num">8</span><a href="/yue130064/" title="都市之无上天éª? target="_blank">都市之无上天éª?/a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">9</span><a href="/yue14026/" title="¾ŸŽå¥³æ€»è£çš„最强高æ‰? target="_blank">¾ŸŽå¥³æ€»è£çš„最强高æ‰?/a></li> <li><span class="hits">01-24</span><span class="num">10</span><a href="/yue42879/" title="我和26岁美å¥Ïx‘é•? target="_blank">我和26岁美å¥Ïx‘é•?/a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">11</span><a href="/yue25711/" title="我的极品¾ŸŽå¥³æ€»è£" target="_blank">我的极品¾ŸŽå¥³æ€»è£</a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">12</span><a href="/yue6067/" title="­‘…强å…늎‹åœ¨éƒ½å¸? target="_blank">­‘…强å…늎‹åœ¨éƒ½å¸?/a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">13</span><a href="/yue17439/" title="都市é¬ÆD°·åŒÖM»™" target="_blank">都市é¬ÆD°·åŒÖM»™</a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">14</span><a href="/yue5511/" title="ç‹ég¸Žå…„弟" target="_blank">ç‹ég¸Žå…„弟</a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">15</span><a href="/yue517/" title="最强医åœ? target="_blank">最强医åœ?/a></li> </ul> </div> <div class="topbooks" id="con_o3g_3" style="display: none;"> <ul> <li><span class="hits">01-24</span><span class="num">1</span><a href="/yue42879/" title="我和26岁美å¥Ïx‘é•? target="_blank">我和26岁美å¥Ïx‘é•?/a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">2</span><a href="/yue93841/" title="手术直播é—? target="_blank">手术直播é—?/a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">3</span><a href="/yue24065/" title="捡漏" target="_blank">捡漏</a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">4</span><a href="/yue130870/" title="都市­‘…çñ”天帝" target="_blank">都市­‘…çñ”天帝</a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">5</span><a href="/yue92760/" title="都市极品åŒÈ¥ž" target="_blank">都市极品åŒÈ¥ž</a></li> <li><span class="hits">08-31</span><span class="num">6</span><a href="/yue608/" title="花都å…늎‹" target="_blank">花都å…늎‹</a></li> <li><span class="hits">12-05</span><span class="num">7</span><a href="/yue184/" title="校花的脓íw«é«˜æ‰? target="_blank">校花的脓íw«é«˜æ‰?/a></li> <li><span class="hits">11-20</span><span class="num">8</span><a href="/yue64574/" title="都市之仙帝归æ? target="_blank">都市之仙帝归æ?/a></li> <li><span class="hits">08-13</span><span class="num">9</span><a href="/yue4425/" title="桃运天王" target="_blank">桃运天王</a></li> <li><span class="hits">09-30</span><span class="num">10</span><a href="/yue4/" title="大豪é—? target="_blank">大豪é—?/a></li> <li><span class="hits">05-09</span><span class="num">11</span><a href="/yue6950/" title="暧昧透视çœ? target="_blank">暧昧透视çœ?/a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">12</span><a href="/yue25714/" title="我的¾lè‰²¾ŸŽå¥³æˆ¿å®¢" target="_blank">我的¾lè‰²¾ŸŽå¥³æˆ¿å®¢</a></li> <li><span class="hits">12-02</span><span class="num">13</span><a href="/yue94696/" title="¾ŸŽç»å…½å¯°" target="_blank">¾ŸŽç»å…½å¯°</a></li> <li><span class="hits">03-17</span><span class="num">14</span><a href="/yue65022/" title="重生之泼辣媳妇的逆袭" target="_blank">重生之泼辣媳妇的逆袭</a></li> <li><span class="hits">03-10</span><span class="num">15</span><a href="/yue6818/" title="都市特种å…? target="_blank">都市特种å…?/a></li> </ul> </div> </div> <div class="clearfix"> </div> </div> <div class="index_toplist mbottom"> <div class="toptab" id="top_all_4"> <span>历史军事排行</span> <span class="tabRight"><span onmouseover="setMyTab('o4g',1,3,'cur','')" class="cur" id="o4g1">å‘?/span> <span onmouseover="setMyTab('o4g',2,3,'cur','')" id="o4g2" class="">æœ?/span> <span onmouseover="setMyTab('o4g',3,3,'cur','')" id="o4g3" class=""> æ€?/span> </span> </div> <div id="tabData_4"> <div class="topbooks" id="con_o4g_1" style="display: block;"> <ul> <li><span class="hits">11-05</span><span class="num">1</span><a href="/yue10449/" title="如意ž®éƒŽå? target="_blank">如意ž®éƒŽå?/a></li> <li><span class="hits">01-10</span><span class="num">2</span><a href="/yue23/" title="唐砖" target="_blank">唐砖</a></li> <li><span class="hits">06-25</span><span class="num">3</span><a href="/yue38370/" title="重生之大唐最强驸é©? target="_blank">重生之大唐最强驸é©?/a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">4</span><a href="/yue138287/" title="大宋½W¬ä¸€çš‡å¸" target="_blank">大宋½W¬ä¸€çš‡å¸</a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">5</span><a href="/yue59289/" title="重生之老子是皇å¸? target="_blank">重生之老子是皇å¸?/a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">6</span><a href="/yue98/" title="赘婿" target="_blank">赘婿</a></li> <li><span class="hits">01-24</span><span class="num">7</span><a href="/yue43019/" title="我的东北å†? target="_blank">我的东北å†?/a></li> <li><span class="hits">01-10</span><span class="num">8</span><a href="/yue126/" title="锦衣夜行" target="_blank">锦衣夜行</a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">9</span><a href="/yue103613/" title="特种兵之¿Uå­èžåˆ¾pȝ»Ÿ" target="_blank">特种兵之¿Uå­èžåˆ¾pȝ»Ÿ</a></li> <li><span class="hits">10-13</span><span class="num">10</span><a href="/yue26480/" title="重生北宋之杨家九éƒ? target="_blank">重生北宋之杨家九éƒ?/a></li> <li><span class="hits">12-21</span><span class="num">11</span><a href="/yue361/" title="官居一å“? target="_blank">官居一å“?/a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">12</span><a href="/yue110597/" title="特种兵之万物提取¾pȝ»Ÿ" target="_blank">特种兵之万物提取¾pȝ»Ÿ</a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">13</span><a href="/yue9331/" title="抗日之全能兵çŽ? target="_blank">抗日之全能兵çŽ?/a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">14</span><a href="/yue123191/" title="一世兵çŽ? target="_blank">一世兵çŽ?/a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">15</span><a href="/yue116403/" title="谍网" target="_blank">谍网</a></li> </ul> </div> <div class="topbooks" id="con_o4g_2" style="display: none;"> <ul> <li><span class="hits">11-05</span><span class="num">1</span><a href="/yue10449/" title="如意ž®éƒŽå? target="_blank">如意ž®éƒŽå?/a></li> <li><span class="hits">01-10</span><span class="num">2</span><a href="/yue23/" title="唐砖" target="_blank">唐砖</a></li> <li><span class="hits">06-25</span><span class="num">3</span><a href="/yue38370/" title="重生之大唐最强驸é©? target="_blank">重生之大唐最强驸é©?/a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">4</span><a href="/yue138287/" title="大宋½W¬ä¸€çš‡å¸" target="_blank">大宋½W¬ä¸€çš‡å¸</a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">5</span><a href="/yue59289/" title="重生之老子是皇å¸? target="_blank">重生之老子是皇å¸?/a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">6</span><a href="/yue98/" title="赘婿" target="_blank">赘婿</a></li> <li><span class="hits">01-24</span><span class="num">7</span><a href="/yue43019/" title="我的东北å†? target="_blank">我的东北å†?/a></li> <li><span class="hits">01-10</span><span class="num">8</span><a href="/yue126/" title="锦衣夜行" target="_blank">锦衣夜行</a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">9</span><a href="/yue103613/" title="特种兵之¿Uå­èžåˆ¾pȝ»Ÿ" target="_blank">特种兵之¿Uå­èžåˆ¾pȝ»Ÿ</a></li> <li><span class="hits">12-21</span><span class="num">10</span><a href="/yue361/" title="官居一å“? target="_blank">官居一å“?/a></li> <li><span class="hits">10-13</span><span class="num">11</span><a href="/yue26480/" title="重生北宋之杨家九éƒ? target="_blank">重生北宋之杨家九éƒ?/a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">12</span><a href="/yue110597/" title="特种兵之万物提取¾pȝ»Ÿ" target="_blank">特种兵之万物提取¾pȝ»Ÿ</a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">13</span><a href="/yue9331/" title="抗日之全能兵çŽ? target="_blank">抗日之全能兵çŽ?/a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">14</span><a href="/yue21405/" title="重生之老子是皇å¸? target="_blank">重生之老子是皇å¸?/a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">15</span><a href="/yue116403/" title="谍网" target="_blank">谍网</a></li> </ul> </div> <div class="topbooks" id="con_o4g_3" style="display: none;"> <ul> <li><span class="hits">08-17</span><span class="num">1</span><a href="/yue5554/" title="å…늎‹ä¹‹çŽ‹" target="_blank">å…늎‹ä¹‹çŽ‹</a></li> <li><span class="hits">04-29</span><span class="num">2</span><a href="/yue6814/" title="三国之兵临天ä¸? target="_blank">三国之兵临天ä¸?/a></li> <li><span class="hits">06-25</span><span class="num">3</span><a href="/yue38370/" title="重生之大唐最强驸é©? target="_blank">重生之大唐最强驸é©?/a></li> <li><span class="hits">01-24</span><span class="num">4</span><a href="/yue43019/" title="我的东北å†? target="_blank">我的东北å†?/a></li> <li><span class="hits">06-15</span><span class="num">5</span><a href="/yue198/" title="霸蜀" target="_blank">霸蜀</a></li> <li><span class="hits">01-16</span><span class="num">6</span><a href="/yue2193/" title="大宋首席御医" target="_blank">大宋首席御医</a></li> <li><span class="hits">01-10</span><span class="num">7</span><a href="/yue23/" title="唐砖" target="_blank">唐砖</a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">8</span><a href="/yue114004/" title="回到北宋当大ä½? target="_blank">回到北宋当大ä½?/a></li> <li><span class="hits">07-18</span><span class="num">9</span><a href="/yue1276/" title="大唐½W¬ä¸€åº? target="_blank">大唐½W¬ä¸€åº?/a></li> <li><span class="hits">11-05</span><span class="num">10</span><a href="/yue10449/" title="如意ž®éƒŽå? target="_blank">如意ž®éƒŽå?/a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">11</span><a href="/yue59289/" title="重生之老子是皇å¸? target="_blank">重生之老子是皇å¸?/a></li> <li><span class="hits">02-10</span><span class="num">12</span><a href="/yue3943/" title="龙组å…늎‹" target="_blank">龙组å…늎‹</a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">13</span><a href="/yue28216/" title="明朝败家å­? target="_blank">明朝败家å­?/a></li> <li><span class="hits">04-18</span><span class="num">14</span><a href="/yue8195/" title="崛è“v" target="_blank">崛è“v</a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">15</span><a href="/yue98/" title="赘婿" target="_blank">赘婿</a></li> </ul> </div> </div> <div class="clearfix"> </div> </div> <div class="index_toplist mright mbottom"> <div class="toptab" id="top_all_5"> <span>¿U‘å‰ò灵异排行</span> <span class="tabRight"><span onmouseover="setMyTab('o5g',1,3,'cur','')" class="cur" id="o5g1">å‘?/span> <span onmouseover="setMyTab('o5g',2,3,'cur','')" id="o5g2" class="">æœ?/span> <span onmouseover="setMyTab('o5g',3,3,'cur','')" id="o5g3" class=""> æ€?/span> </span> </div> <div id="tabData_5"> <div class="topbooks" id="con_o5g_1" style="display: block;"> <ul> <li><span class="hits">10-03</span><span class="num">1</span><a href="/yue27/" title="吞噬星空" target="_blank">吞噬星空</a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">2</span><a href="/yue138476/" title="成道于诸天万ç•? target="_blank">成道于诸天万ç•?/a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">3</span><a href="/yue104722/" title="从姑获鸟开å§? target="_blank">从姑获鸟开å§?/a></li> <li><span class="hits">06-21</span><span class="num">4</span><a href="/yue31132/" title="黄泉¼›å¿Œ" target="_blank">黄泉¼›å¿Œ</a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">5</span><a href="/yue12966/" title="养鬼为祸" target="_blank">养鬼为祸</a></li> <li><span class="hits">04-19</span><span class="num">6</span><a href="/yue13262/" title="¾|‘游之奴役众¼œ? target="_blank">¾|‘游之奴役众¼œ?/a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">7</span><a href="/yue29185/" title="捉鬼龙王之极品强ž®? target="_blank">捉鬼龙王之极品强ž®?/a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">8</span><a href="/yue64683/" title="阴倌法åŒ? target="_blank">阴倌法åŒ?/a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">9</span><a href="/yue2799/" title="都市阴阳å¸? target="_blank">都市阴阳å¸?/a></li> <li><span class="hits">11-25</span><span class="num">10</span><a href="/yue122518/" title="末世åQŒä»Žä¸€æŠŠæ‰‹æœ¯åˆ€å¼€å§? target="_blank">末世åQŒä»Žä¸€æŠŠæ‰‹æœ¯åˆ€å¼€å§?/a></li> <li><span class="hits">04-16</span><span class="num">11</span><a href="/yue71904/" title="英雄联盟之谁与争é”? target="_blank">英雄联盟之谁与争é”?/a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">12</span><a href="/yue24622/" title="­‘…çñ”捉鬼道长" target="_blank">­‘…çñ”捉鬼道长</a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">13</span><a href="/yue21535/" title="星际之全能进åŒ? target="_blank">星际之全能进åŒ?/a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">14</span><a href="/yue2047/" title="驭房有术" target="_blank">驭房有术</a></li> <li><span class="hits">09-11</span><span class="num">15</span><a href="/yue3124/" title="都市修真妖孽" target="_blank">都市修真妖孽</a></li> </ul> </div> <div class="topbooks" id="con_o5g_2" style="display: none;"> <ul> <li><span class="hits">10-03</span><span class="num">1</span><a href="/yue27/" title="吞噬星空" target="_blank">吞噬星空</a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">2</span><a href="/yue138476/" title="成道于诸天万ç•? target="_blank">成道于诸天万ç•?/a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">3</span><a href="/yue104722/" title="从姑获鸟开å§? target="_blank">从姑获鸟开å§?/a></li> <li><span class="hits">06-21</span><span class="num">4</span><a href="/yue31132/" title="黄泉¼›å¿Œ" target="_blank">黄泉¼›å¿Œ</a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">5</span><a href="/yue12966/" title="养鬼为祸" target="_blank">养鬼为祸</a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">6</span><a href="/yue2799/" title="都市阴阳å¸? target="_blank">都市阴阳å¸?/a></li> <li><span class="hits">04-19</span><span class="num">7</span><a href="/yue13262/" title="¾|‘游之奴役众¼œ? target="_blank">¾|‘游之奴役众¼œ?/a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">8</span><a href="/yue29185/" title="捉鬼龙王之极品强ž®? target="_blank">捉鬼龙王之极品强ž®?/a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">9</span><a href="/yue64683/" title="阴倌法åŒ? target="_blank">阴倌法åŒ?/a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">10</span><a href="/yue24622/" title="­‘…çñ”捉鬼道长" target="_blank">­‘…çñ”捉鬼道长</a></li> <li><span class="hits">11-25</span><span class="num">11</span><a href="/yue122518/" title="末世åQŒä»Žä¸€æŠŠæ‰‹æœ¯åˆ€å¼€å§? target="_blank">末世åQŒä»Žä¸€æŠŠæ‰‹æœ¯åˆ€å¼€å§?/a></li> <li><span class="hits">04-16</span><span class="num">12</span><a href="/yue71904/" title="英雄联盟之谁与争é”? target="_blank">英雄联盟之谁与争é”?/a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">13</span><a href="/yue21535/" title="星际之全能进åŒ? target="_blank">星际之全能进åŒ?/a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">14</span><a href="/yue2047/" title="驭房有术" target="_blank">驭房有术</a></li> <li><span class="hits">09-11</span><span class="num">15</span><a href="/yue3124/" title="都市修真妖孽" target="_blank">都市修真妖孽</a></li> </ul> </div> <div class="topbooks" id="con_o5g_3" style="display: none;"> <ul> <li><span class="hits">12-15</span><span class="num">1</span><a href="/yue128/" title="最¾lˆè¿›åŒ? target="_blank">最¾lˆè¿›åŒ?/a></li> <li><span class="hits">04-29</span><span class="num">2</span><a href="/yue6619/" title="末世之超市系¾l? target="_blank">末世之超市系¾l?/a></li> <li><span class="hits">03-03</span><span class="num">3</span><a href="/yue1481/" title="前夜" target="_blank">前夜</a></li> <li><span class="hits">10-03</span><span class="num">4</span><a href="/yue27/" title="吞噬星空" target="_blank">吞噬星空</a></li> <li><span class="hits">07-02</span><span class="num">5</span><a href="/yue56883/" title="刺魂" target="_blank">刺魂</a></li> <li><span class="hits">05-14</span><span class="num">6</span><a href="/yue61407/" title="我的戉K—´æœ‰æ‰‡ä»ÀL„é—? target="_blank">我的戉K—´æœ‰æ‰‡ä»ÀL„é—?/a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">7</span><a href="/yue29185/" title="捉鬼龙王之极品强ž®? target="_blank">捉鬼龙王之极品强ž®?/a></li> <li><span class="hits">03-05</span><span class="num">8</span><a href="/yue51322/" title="½W¬ä¸€¼œžç®—" target="_blank">½W¬ä¸€¼œžç®—</a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">9</span><a href="/yue12966/" title="养鬼为祸" target="_blank">养鬼为祸</a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">10</span><a href="/yue13349/" title="极品捉鬼¾pȝ»Ÿ" target="_blank">极品捉鬼¾pȝ»Ÿ</a></li> <li><span class="hits">06-21</span><span class="num">11</span><a href="/yue31132/" title="黄泉¼›å¿Œ" target="_blank">黄泉¼›å¿Œ</a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">12</span><a href="/yue2047/" title="驭房有术" target="_blank">驭房有术</a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">13</span><a href="/yue7888/" title="茅山捉鬼äº? target="_blank">茅山捉鬼äº?/a></li> <li><span class="hits">12-28</span><span class="num">14</span><a href="/yue928/" title="星际判官" target="_blank">星际判官</a></li> <li><span class="hits">03-22</span><span class="num">15</span><a href="/yue581/" title="机甲战神" target="_blank">机甲战神</a></li> </ul> </div> </div> <div class="clearfix"> </div> </div> <div class="index_toplist mright mbottom"> <div class="toptab" id="top_all_6"> <span>¾|‘游竞技排行</span> <span class="tabRight"><span onmouseover="setMyTab('o6g',1,3,'cur','')" class="cur" id="o6g1">å‘?/span> <span onmouseover="setMyTab('o6g',2,3,'cur','')" id="o6g2" class="">æœ?/span> <span onmouseover="setMyTab('o6g',3,3,'cur','')" id="o6g3" class=""> æ€?/span> </span> </div> <div id="tabData_6"> <div class="topbooks" id="con_o6g_1" style="display: block;"> <ul> <li><span class="hits">05-04</span><span class="num">1</span><a href="/yue121246/" title="¾|‘游之狂兽逆天" target="_blank">¾|‘游之狂兽逆天</a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">2</span><a href="/yue52694/" title="联盟之魔王系¾l? target="_blank">联盟之魔王系¾l?/a></li> <li><span class="hits">07-22</span><span class="num">3</span><a href="/yue124/" title="重生之贼行天ä¸? target="_blank">重生之贼行天ä¸?/a></li> <li><span class="hits">01-15</span><span class="num">4</span><a href="/yue4522/" title="阴阳代理äº? target="_blank">阴阳代理äº?/a></li> <li><span class="hits">08-03</span><span class="num">5</span><a href="/yue3824/" title="英雄联盟之无敌抽奖系¾l? target="_blank">英雄联盟之无敌抽奖系¾l?/a></li> <li><span class="hits">04-30</span><span class="num">6</span><a href="/yue17/" title="全职高手" target="_blank">全职高手</a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">7</span><a href="/yue15461/" title="­‘…çñ”锋暴" target="_blank">­‘…çñ”锋暴</a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">8</span><a href="/yue108402/" title="¾|‘游重生之植物掌控è€? target="_blank">¾|‘游重生之植物掌控è€?/a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">9</span><a href="/yue4766/" title="金色¾l¿èŒµ" target="_blank">金色¾l¿èŒµ</a></li> <li><span class="hits">11-04</span><span class="num">10</span><a href="/yue37377/" title="全职高手番外之巅峰荣耀" target="_blank">全职高手番外之巅峰荣耀</a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">11</span><a href="/yue83207/" title="¾U¢é­”¾l§æ‰¿è€? target="_blank">¾U¢é­”¾l§æ‰¿è€?/a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">12</span><a href="/yue11085/" title="­‘…神机械å¸? target="_blank">­‘…神机械å¸?/a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">13</span><a href="/yue84337/" title="星战末世" target="_blank">星战末世</a></li> <li><span class="hits">07-20</span><span class="num">14</span><a href="/yue123556/" title="¾|‘游之三国无å? target="_blank">¾|‘游之三国无å?/a></li> <li><span class="hits">12-16</span><span class="num">15</span><a href="/yue234/" title="异界全职业大å¸? target="_blank">异界全职业大å¸?/a></li> </ul> </div> <div class="topbooks" id="con_o6g_2" style="display: none;"> <ul> <li><span class="hits">05-04</span><span class="num">1</span><a href="/yue121246/" title="¾|‘游之狂兽逆天" target="_blank">¾|‘游之狂兽逆天</a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">2</span><a href="/yue52694/" title="联盟之魔王系¾l? target="_blank">联盟之魔王系¾l?/a></li> <li><span class="hits">07-22</span><span class="num">3</span><a href="/yue124/" title="重生之贼行天ä¸? target="_blank">重生之贼行天ä¸?/a></li> <li><span class="hits">01-15</span><span class="num">4</span><a href="/yue4522/" title="阴阳代理äº? target="_blank">阴阳代理äº?/a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">5</span><a href="/yue108402/" title="¾|‘游重生之植物掌控è€? target="_blank">¾|‘游重生之植物掌控è€?/a></li> <li><span class="hits">08-03</span><span class="num">6</span><a href="/yue3824/" title="英雄联盟之无敌抽奖系¾l? target="_blank">英雄联盟之无敌抽奖系¾l?/a></li> <li><span class="hits">04-30</span><span class="num">7</span><a href="/yue17/" title="全职高手" target="_blank">全职高手</a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">8</span><a href="/yue15461/" title="­‘…çñ”锋暴" target="_blank">­‘…çñ”锋暴</a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">9</span><a href="/yue136535/" title="全球万界降äÍ" target="_blank">全球万界降äÍ</a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">10</span><a href="/yue4766/" title="金色¾l¿èŒµ" target="_blank">金色¾l¿èŒµ</a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">11</span><a href="/yue11085/" title="­‘…神机械å¸? target="_blank">­‘…神机械å¸?/a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">12</span><a href="/yue69865/" title="¾|‘游之九转轮å›? target="_blank">¾|‘游之九转轮å›?/a></li> <li><span class="hits">07-20</span><span class="num">13</span><a href="/yue123556/" title="¾|‘游之三国无å? target="_blank">¾|‘游之三国无å?/a></li> <li><span class="hits">12-16</span><span class="num">14</span><a href="/yue234/" title="异界全职业大å¸? target="_blank">异界全职业大å¸?/a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">15</span><a href="/yue83207/" title="¾U¢é­”¾l§æ‰¿è€? target="_blank">¾U¢é­”¾l§æ‰¿è€?/a></li> </ul> </div> <div class="topbooks" id="con_o6g_3" style="display: none;"> <ul> <li><span class="hits">01-15</span><span class="num">1</span><a href="/yue4522/" title="阴阳代理äº? target="_blank">阴阳代理äº?/a></li> <li><span class="hits">01-29</span><span class="num">2</span><a href="/yue6968/" title="¾|‘游之暴力法å¸? target="_blank">¾|‘游之暴力法å¸?/a></li> <li><span class="hits">04-30</span><span class="num">3</span><a href="/yue17/" title="全职高手" target="_blank">全职高手</a></li> <li><span class="hits">01-21</span><span class="num">4</span><a href="/yue4297/" title="茅山道士传奇" target="_blank">茅山道士传奇</a></li> <li><span class="hits">09-27</span><span class="num">5</span><a href="/yue66250/" title="英雄联盟åQšæˆ‘çš„æ—¶ä»? target="_blank">英雄联盟åQšæˆ‘çš„æ—¶ä»?/a></li> <li><span class="hits">07-22</span><span class="num">6</span><a href="/yue124/" title="重生之贼行天ä¸? target="_blank">重生之贼行天ä¸?/a></li> <li><span class="hits">06-21</span><span class="num">7</span><a href="/yue111/" title="惊悚乐园" target="_blank">惊悚乐园</a></li> <li><span class="hits">05-04</span><span class="num">8</span><a href="/yue121246/" title="¾|‘游之狂兽逆天" target="_blank">¾|‘游之狂兽逆天</a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">9</span><a href="/yue52694/" title="联盟之魔王系¾l? target="_blank">联盟之魔王系¾l?/a></li> <li><span class="hits">08-10</span><span class="num">10</span><a href="/yue96/" title="¼œžçñ”英雄" target="_blank">¼œžçñ”英雄</a></li> <li><span class="hits">05-05</span><span class="num">11</span><a href="/yue4314/" title="盗墓½W”è®°¾l­é›†" target="_blank">盗墓½W”è®°¾l­é›†</a></li> <li><span class="hits">01-27</span><span class="num">12</span><a href="/yue53748/" title="英雄联盟之超¼œžå¼ºè€? target="_blank">英雄联盟之超¼œžå¼ºè€?/a></li> <li><span class="hits">12-22</span><span class="num">13</span><a href="/yue499/" title="全球论剑" target="_blank">全球论剑</a></li> <li><span class="hits">12-06</span><span class="num">14</span><a href="/yue367/" title="暗黑破坏¼œžä¹‹æ¯ç­" target="_blank">暗黑破坏¼œžä¹‹æ¯ç­</a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">15</span><a href="/yue11085/" title="­‘…神机械å¸? target="_blank">­‘…神机械å¸?/a></li> </ul> </div> </div> <div class="clearfix"> </div> </div> <div class="index_toplist mright mbottom"> <div class="toptab" id="top_all_7"> <span>女生频道排行</span> <span class="tabRight"><span onmouseover="setMyTab('o7g',1,3,'cur','')" class="cur" id="o7g1">å‘?/span> <span onmouseover="setMyTab('o7g',2,3,'cur','')" id="o7g2" class="">æœ?/span> <span onmouseover="setMyTab('o7g',3,3,'cur','')" id="o7g3" class=""> æ€?/span> </span> </div> <div id="tabData_7"> <div class="topbooks" id="con_o7g_1" style="display: block;"> <ul> <li><span class="hits">03-06</span><span class="num">1</span><a href="/yue24890/" title="名门挚爱åQšå¸ž®‘的千亿宠儿" target="_blank">名门挚爱åQšå¸ž®‘的千亿宠儿</a></li> <li><span class="hits">04-04</span><span class="num">2</span><a href="/yue87002/" title="弃妇扶摇å½? target="_blank">弃妇扶摇å½?/a></li> <li><span class="hits">11-14</span><span class="num">3</span><a href="/yue127562/" title="我是冒领女主功劳的姐å§? target="_blank">我是冒领女主功劳的姐å§?/a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">4</span><a href="/yue128378/" title="云家ž®ä¹­‘…çš®å“? target="_blank">云家ž®ä¹­‘…çš®å“?/a></li> <li><span class="hits">07-17</span><span class="num">5</span><a href="/yue128945/" title="七零之炮灰小娇妻" target="_blank">七零之炮灰小娇妻</a></li> <li><span class="hits">03-26</span><span class="num">6</span><a href="/yue17837/" title="盛宠之嫡奛_Œ»å¦? target="_blank">盛宠之嫡奛_Œ»å¦?/a></li> <li><span class="hits">12-24</span><span class="num">7</span><a href="/yue102105/" title="ž®å¦ˆå’ªï¼šé¦–席总裁的逃妻" target="_blank">ž®å¦ˆå’ªï¼šé¦–席总裁的逃妻</a></li> <li><span class="hits">11-19</span><span class="num">8</span><a href="/yue126906/" title="六零¾ŸŽé£Ÿå…Õd®¶è®? target="_blank">六零¾ŸŽé£Ÿå…Õd®¶è®?/a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">9</span><a href="/yue109444/" title="快穿之女配功å¾äh— é‡? target="_blank">快穿之女配功å¾äh— é‡?/a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">10</span><a href="/yue133674/" title="九叔万福" target="_blank">九叔万福</a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">11</span><a href="/yue132461/" title="½I¿æˆæš´å›çš„糟¾p å¦»" target="_blank">½I¿æˆæš´å›çš„糟¾p å¦»</a></li> <li><span class="hits">04-04</span><span class="num">12</span><a href="/yue112624/" title="西城往äº? target="_blank">西城往äº?/a></li> <li><span class="hits">12-05</span><span class="num">13</span><a href="/yue138375/" title="大汉明珠之我娘是吕雉" target="_blank">大汉明珠之我娘是吕雉</a></li> <li><span class="hits">11-13</span><span class="num">14</span><a href="/yue47849/" title="星际奶爸" target="_blank">星际奶爸</a></li> <li><span class="hits">03-28</span><span class="num">15</span><a href="/yue5681/" title="¾ŸŽè‰²å¦‚刃åQšç›²ž®‘高调宠" target="_blank">¾ŸŽè‰²å¦‚刃åQšç›²ž®‘高调宠</a></li> </ul> </div> <div class="topbooks" id="con_o7g_2" style="display: none;"> <ul> <li><span class="hits">03-06</span><span class="num">1</span><a href="/yue24890/" title="名门挚爱åQšå¸ž®‘的千亿宠儿" target="_blank">名门挚爱åQšå¸ž®‘的千亿宠儿</a></li> <li><span class="hits">04-04</span><span class="num">2</span><a href="/yue87002/" title="弃妇扶摇å½? target="_blank">弃妇扶摇å½?/a></li> <li><span class="hits">11-14</span><span class="num">3</span><a href="/yue127562/" title="我是冒领女主功劳的姐å§? target="_blank">我是冒领女主功劳的姐å§?/a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">4</span><a href="/yue128378/" title="云家ž®ä¹­‘…çš®å“? target="_blank">云家ž®ä¹­‘…çš®å“?/a></li> <li><span class="hits">07-17</span><span class="num">5</span><a href="/yue128945/" title="七零之炮灰小娇妻" target="_blank">七零之炮灰小娇妻</a></li> <li><span class="hits">03-26</span><span class="num">6</span><a href="/yue17837/" title="盛宠之嫡奛_Œ»å¦? target="_blank">盛宠之嫡奛_Œ»å¦?/a></li> <li><span class="hits">12-24</span><span class="num">7</span><a href="/yue102105/" title="ž®å¦ˆå’ªï¼šé¦–席总裁的逃妻" target="_blank">ž®å¦ˆå’ªï¼šé¦–席总裁的逃妻</a></li> <li><span class="hits">11-19</span><span class="num">8</span><a href="/yue126906/" title="六零¾ŸŽé£Ÿå…Õd®¶è®? target="_blank">六零¾ŸŽé£Ÿå…Õd®¶è®?/a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">9</span><a href="/yue109444/" title="快穿之女配功å¾äh— é‡? target="_blank">快穿之女配功å¾äh— é‡?/a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">10</span><a href="/yue133674/" title="九叔万福" target="_blank">九叔万福</a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">11</span><a href="/yue132461/" title="½I¿æˆæš´å›çš„糟¾p å¦»" target="_blank">½I¿æˆæš´å›çš„糟¾p å¦»</a></li> <li><span class="hits">04-04</span><span class="num">12</span><a href="/yue112624/" title="西城往äº? target="_blank">西城往äº?/a></li> <li><span class="hits">12-05</span><span class="num">13</span><a href="/yue138375/" title="大汉明珠之我娘是吕雉" target="_blank">大汉明珠之我娘是吕雉</a></li> <li><span class="hits">11-13</span><span class="num">14</span><a href="/yue47849/" title="星际奶爸" target="_blank">星际奶爸</a></li> <li><span class="hits">03-28</span><span class="num">15</span><a href="/yue5681/" title="¾ŸŽè‰²å¦‚刃åQšç›²ž®‘高调宠" target="_blank">¾ŸŽè‰²å¦‚刃åQšç›²ž®‘高调宠</a></li> </ul> </div> <div class="topbooks" id="con_o7g_3" style="display: none;"> <ul> <li><span class="hits">04-28</span><span class="num">1</span><a href="/yue2857/" title="庶女毒妃" target="_blank">庶女毒妃</a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">2</span><a href="/yue6709/" title="¼œžåŒ»å¼ƒå¥³" target="_blank">¼œžåŒ»å¼ƒå¥³</a></li> <li><span class="hits">04-28</span><span class="num">3</span><a href="/yue6631/" title="长姐难äؓ" target="_blank">长姐难äؓ</a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">4</span><a href="/yue6245/" title="¼œžåŒ»å¼ƒå¥³åQšé¬¼å¸çš„驭兽狂妃" target="_blank">¼œžåŒ»å¼ƒå¥³åQšé¬¼å¸çš„驭兽狂妃</a></li> <li><span class="hits">01-12</span><span class="num">5</span><a href="/yue1188/" title="富贵春深" target="_blank">富贵春深</a></li> <li><span class="hits">03-06</span><span class="num">6</span><a href="/yue24890/" title="名门挚爱åQšå¸ž®‘的千亿宠儿" target="_blank">名门挚爱åQšå¸ž®‘的千亿宠儿</a></li> <li><span class="hits">03-26</span><span class="num">7</span><a href="/yue39003/" title="首席老公åQŒå¼ºåŠ¿çˆ±åQ? target="_blank">首席老公åQŒå¼ºåŠ¿çˆ±åQ?/a></li> <li><span class="hits">03-28</span><span class="num">8</span><a href="/yue5681/" title="¾ŸŽè‰²å¦‚刃åQšç›²ž®‘高调宠" target="_blank">¾ŸŽè‰²å¦‚刃åQšç›²ž®‘高调宠</a></li> <li><span class="hits">07-01</span><span class="num">9</span><a href="/yue5836/" title="蜜爱100分:不良鲜妻有点ç”? target="_blank">蜜爱100分:不良鲜妻有点ç”?/a></li> <li><span class="hits">04-04</span><span class="num">10</span><a href="/yue87002/" title="弃妇扶摇å½? target="_blank">弃妇扶摇å½?/a></li> <li><span class="hits">12-06</span><span class="num">11</span><a href="/yue56836/" title="总裁爹地惹不èµ? target="_blank">总裁爹地惹不èµ?/a></li> <li><span class="hits">12-26</span><span class="num">12</span><a href="/yue81481/" title="爆宠ž®ç‹‚妃:™ì”帝åQŒè·ªä¸‹ï¼" target="_blank">爆宠ž®ç‹‚妃:™ì”帝åQŒè·ªä¸‹ï¼</a></li> <li><span class="hits">01-03</span><span class="num">13</span><a href="/yue90798/" title="病态宠çˆ? target="_blank">病态宠çˆ?/a></li> <li><span class="hits">07-01</span><span class="num">14</span><a href="/yue4196/" title="æîC¼¼å¯’光遇骄é˜? target="_blank">æîC¼¼å¯’光遇骄é˜?/a></li> <li><span class="hits">02-24</span><span class="num">15</span><a href="/yue406/" title="修仙女配逆袭è®? target="_blank">修仙女配逆袭è®?/a></li> </ul> </div> </div> <div class="clearfix"> </div> </div> <div class="index_toplist mbottom"> <div class="toptab" id="top_all_8"> <span>ž®è¯´æŽ’è¡Œæ€ÀL¦œ</span> <span class="tabRight"><span onmouseover="setMyTab('hng',1,3,'cur','')" class="cur" id="hng1">å‘?/span> <span onmouseover="setMyTab('hng',2,3,'cur','')" id="hng2" class="">æœ?/span> <span onmouseover="setMyTab('hng',3,3,'cur','')" id="hng3" class=""> æ€?/span> </span> </div> <div id="tabData_8"> <div class="topbooks" id="con_hng_1" style="display: block;"> <ul> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">1</span><a href="/yue130870/" title="都市­‘…çñ”天帝" target="_blank">都市­‘…çñ”天帝</a></li> <li><span class="hits">03-06</span><span class="num">2</span><a href="/yue24890/" title="名门挚爱åQšå¸ž®‘的千亿宠儿" target="_blank">名门挚爱åQšå¸ž®‘的千亿宠儿</a></li> <li><span class="hits">04-04</span><span class="num">3</span><a href="/yue87002/" title="弃妇扶摇å½? target="_blank">弃妇扶摇å½?/a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">4</span><a href="/yue7208/" title="战神狂飙" target="_blank">战神狂飙</a></li> <li><span class="hits">11-14</span><span class="num">5</span><a href="/yue127562/" title="我是冒领女主功劳的姐å§? target="_blank">我是冒领女主功劳的姐å§?/a></li> <li><span class="hits">03-09</span><span class="num">6</span><a href="/yue28/" title="遮天" target="_blank">遮天</a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">7</span><a href="/yue24065/" title="捡漏" target="_blank">捡漏</a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">8</span><a href="/yue5381/" title="全职法师" target="_blank">全职法师</a></li> <li><span class="hits">07-29</span><span class="num">9</span><a href="/yue6132/" title="灉|­¦å¸å°Š" target="_blank">灉|­¦å¸å°Š</a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">10</span><a href="/yue13949/" title="武破九荒" target="_blank">武破九荒</a></li> <li><span class="hits">11-16</span><span class="num">11</span><a href="/yue9205/" title="¼œžé“丹尊" target="_blank">¼œžé“丹尊</a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">12</span><a href="/yue90256/" title="入骨宠婚åQšè¯¯æƒ¹å¤©ä»¯‚€å…¬" target="_blank">入骨宠婚åQšè¯¯æƒ¹å¤©ä»¯‚€å…¬</a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">13</span><a href="/yue128378/" title="云家ž®ä¹­‘…çš®å“? target="_blank">云家ž®ä¹­‘…çš®å“?/a></li> <li><span class="hits">10-27</span><span class="num">14</span><a href="/yue3948/" title="最强反套èµ\¾pȝ»Ÿ" target="_blank">最强反套èµ\¾pȝ»Ÿ</a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">15</span><a href="/yue92760/" title="都市极品åŒÈ¥ž" target="_blank">都市极品åŒÈ¥ž</a></li> </ul> </div> <div class="topbooks" id="con_hng_2" style="display: none;"> <ul> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">1</span><a href="/yue130870/" title="都市­‘…çñ”天帝" target="_blank">都市­‘…çñ”天帝</a></li> <li><span class="hits">03-06</span><span class="num">2</span><a href="/yue24890/" title="名门挚爱åQšå¸ž®‘的千亿宠儿" target="_blank">名门挚爱åQšå¸ž®‘的千亿宠儿</a></li> <li><span class="hits">04-04</span><span class="num">3</span><a href="/yue87002/" title="弃妇扶摇å½? target="_blank">弃妇扶摇å½?/a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">4</span><a href="/yue7208/" title="战神狂飙" target="_blank">战神狂飙</a></li> <li><span class="hits">11-14</span><span class="num">5</span><a href="/yue127562/" title="我是冒领女主功劳的姐å§? target="_blank">我是冒领女主功劳的姐å§?/a></li> <li><span class="hits">03-09</span><span class="num">6</span><a href="/yue28/" title="遮天" target="_blank">遮天</a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">7</span><a href="/yue24065/" title="捡漏" target="_blank">捡漏</a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">8</span><a href="/yue5381/" title="全职法师" target="_blank">全职法师</a></li> <li><span class="hits">07-29</span><span class="num">9</span><a href="/yue6132/" title="灉|­¦å¸å°Š" target="_blank">灉|­¦å¸å°Š</a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">10</span><a href="/yue13949/" title="武破九荒" target="_blank">武破九荒</a></li> <li><span class="hits">11-16</span><span class="num">11</span><a href="/yue9205/" title="¼œžé“丹尊" target="_blank">¼œžé“丹尊</a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">12</span><a href="/yue90256/" title="入骨宠婚åQšè¯¯æƒ¹å¤©ä»¯‚€å…¬" target="_blank">入骨宠婚åQšè¯¯æƒ¹å¤©ä»¯‚€å…¬</a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">13</span><a href="/yue128378/" title="云家ž®ä¹­‘…çš®å“? target="_blank">云家ž®ä¹­‘…çš®å“?/a></li> <li><span class="hits">10-27</span><span class="num">14</span><a href="/yue3948/" title="最强反套èµ\¾pȝ»Ÿ" target="_blank">最强反套èµ\¾pȝ»Ÿ</a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">15</span><a href="/yue92760/" title="都市极品åŒÈ¥ž" target="_blank">都市极品åŒÈ¥ž</a></li> </ul> </div> <div class="topbooks" id="con_hng_3" style="display: none;"> <ul> <li><span class="hits">04-28</span><span class="num">1</span><a href="/yue2857/" title="庶女毒妃" target="_blank">庶女毒妃</a></li> <li><span class="hits">08-17</span><span class="num">2</span><a href="/yue5554/" title="å…늎‹ä¹‹çŽ‹" target="_blank">å…늎‹ä¹‹çŽ‹</a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">3</span><a href="/yue5381/" title="全职法师" target="_blank">全职法师</a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">4</span><a href="/yue6709/" title="¼œžåŒ»å¼ƒå¥³" target="_blank">¼œžåŒ»å¼ƒå¥³</a></li> <li><span class="hits">04-28</span><span class="num">5</span><a href="/yue6631/" title="长姐难äؓ" target="_blank">长姐难äؓ</a></li> <li><span class="hits">01-24</span><span class="num">6</span><a href="/yue42879/" title="我和26岁美å¥Ïx‘é•? target="_blank">我和26岁美å¥Ïx‘é•?/a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">7</span><a href="/yue93841/" title="手术直播é—? target="_blank">手术直播é—?/a></li> <li><span class="hits">10-27</span><span class="num">8</span><a href="/yue67/" title="裁决" target="_blank">裁决</a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">9</span><a href="/yue24065/" title="捡漏" target="_blank">捡漏</a></li> <li><span class="hits">12-07</span><span class="num">10</span><a href="/yue60/" title="武炼巅峰" target="_blank">武炼巅峰</a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">11</span><a href="/yue130870/" title="都市­‘…çñ”天帝" target="_blank">都市­‘…çñ”天帝</a></li> <li><span class="hits">12-08</span><span class="num">12</span><a href="/yue6245/" title="¼œžåŒ»å¼ƒå¥³åQšé¬¼å¸çš„驭兽狂妃" target="_blank">¼œžåŒ»å¼ƒå¥³åQšé¬¼å¸çš„驭兽狂妃</a></li> <li><span class="hits">01-12</span><span class="num">13</span><a href="/yue1188/" title="富贵春深" target="_blank">富贵春深</a></li> <li><span class="hits">03-06</span><span class="num">14</span><a href="/yue24890/" title="名门挚爱åQšå¸ž®‘的千亿宠儿" target="_blank">名门挚爱åQšå¸ž®‘的千亿宠儿</a></li> <li><span class="hits">03-26</span><span class="num">15</span><a href="/yue39003/" title="首席老公åQŒå¼ºåŠ¿çˆ±åQ? target="_blank">首席老公åQŒå¼ºåŠ¿çˆ±åQ?/a></li> </ul> </div> </div> <div class="clearfix"> </div> </div> </div> <script type="text/javascript"> function setMyTab(name, cursel, n, currentClass, otherClass) { for (i = 1; i <= n; i++) { var menu = document.getElementById(name + i); var con = document.getElementById("con_" + name + "_" + i); menu.className = i == cursel ? currentClass : otherClass; con.style.display = i == cursel ? "block" : "none"; } } </script> <div class="footer"> <div class="footer_link"> <p> <a href="http://www.qncuum.live">自动讉K—®åä¸ƒæœˆå°è¯´ç½‘</a><span>|</span>十七月小说网每天最快更斎ͼ<span>|</span> </p> </div> <div class="footer_cont"> <p> 本站所有小说äؓ转蝲作品åQŒæ‰€æœ‰ç« èŠ‚均ç”Þq½‘友上传,转蝲è‡Ïxœ¬ç«™åªæ˜¯äؓ了宣传本书让更多读者欣赏ã€?/p> <p> Copyright © 2016 十七月小说网 All Rights Reserved.</p> <script src="/js/count.js" type="text/javascript"></script> </div> </div> </div> <a href="http://www.qncuum.live/"><span class="STYLE1">´ó½±²ÊƱµÇ¼</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>